BRKO - systém separovaného zberu

Vážení občania,
Do systému separovaného zberu BRKO - biologický rozložiteľný odpad, sú zapojení len obyvatelia bytových domov v našom meste.
Ďakujeme za porozumenie.