Ochrana lesov pred požiarmi

do odvolania Príloha

Blížia sa jarné mesiace, ktoré sú žiaľ obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov, najmä v prírodnom prostredí. Buďme preto opatrní a chráňme našu prírodu a lesy. Viac v prílohe.