V našom meste

Primátor má dvere otvorené

Vážení občania, každú poslednú stredu v mesiaci môžete navštíviť kanceláriu primátora mesta Spišské Vlachy, Vladimíra Balogu. Počas dňa otvorených dverí v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 16:00 hod. môžete prísť osobne za primátorom so svojimi požiadavkami, pripomienkami či podnetmi, čo Vám v našom meste chýba a čo by ste zmenili. Tešíme


Deň detí v Spišských Vlachoch dňa 02.06.2024 Rudoľová záhrada

do odvolania Čítať ďalej...

Vážení občania,
Mesto Spišské Vlachy pozýva všetky deti a ich rodičov na DEŇ DETÍ V SPIŠSKÝCH VLACHOCH, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 2. júna v areály Rudoľovej záhrady.
Program:
- o 15:00 hod. si môžete pozrieť súťaž v skoku králikov cez prekážky – KRÁLIČÍ HOP.
- o 16:00 hod. divadelno – hudobná show BOJKO A ZMRZLINKA, ktorí nás rozveselia spoločne so zábavnými MASKOTMI


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
VZN 1/2024 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 1/2024, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy 27.05.2024 05.06.2024 1716760800
NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2024 27.05.2024 1716760800
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2023 24.05.2024 1716501600
VZN 1/2023 - Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 24.05.2024 03.06.2024 1716501600
Zápisnica z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.03.2024 22.05.2024 1716328800
Verejná vyhláška: "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra" - oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia 22.05.2024 06.06.2024 1716328800
Oznámenia Okresného úradu: Verejná vyhláška: Rozhdonutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: "SO 101- Privádzacie potrubie" realizovanej v rámci stavby "Bystrany - vodovod, kanalizácia ČOV - 1. etapa" 21.05.2024 05.06.2024 1716242400
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o priamom predaji nehnuteľných vecí 20.05.2024 11.06.2024 1716156000
Oznámenia KSK: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „„Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ 15.05.2024 05.06.2024 1715724000
Oznámenia KSK: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ 15.05.2024 05.06.2024 1715724000
Oznámenia KSK: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ 15.05.2024 30.05.2024 1715724000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 15.05.2024 30.05.2024 1715724000

Napísali o nás


O meste Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy patrí k najmenším obciam so štatútom mesta na Slovensku.


Vzniklo začiatkom 12. storočia, ale známky osídlenia siahajú až do obdobia 5000 rokov pred Kristom.


Kontakt

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
Slovensko

Viac kontaktných informácií

Nájdete nás na úrade

Sekretariát
Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30
Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30
St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30
Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30
Pia: nestránkový deň
+421 53 417 42 10