V našom meste

Oznámenie o výmene telekomunikačných stĺpov spol. Slovak Telekom, a.s. – projekt obnovy

do odvolania Čítať ďalej...

Spoločnosť SUNTEL Slovakia s.r.o., Košice v zmysle plnomocenstva od spoločnosti Slovak Telekom, a. s., oznamuje, že z dôvodu technickej modernizácie existujúcej infraštruktúry, pristupuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s., v tomto roku k projektu obnovy – k výmene telekomunikačných stĺpov na nižšie menovaných uliciach v rámci mesta Spišské Vlachy:  • Lipová, Štúrova, Železničná, Slovenská,

Štrajková pohotovosť Združenia miest a obcí Slovenska

do odvolania Čítať ďalej...

Európska komisia konštatovala, že štátu hrozí nútená správa, nakoľko sme prekročili štátnu dlhovú službu zo 45 % na 61%., čo bude mať dopad aj na samosprávu. Plná sála primátorov a starostov v čiernom na mimoriadnom Sneme ZMOS-u 18.5.2022 (na znak protestu), sa zhodli na štrajkovej pohotovosti, ktorú podporuje aj Jednota dôchodcov (110.000 členov), Únia miest (okolo 1,16mil. obyvateľov), K8 (všetky


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Komisia Stavebná - Pozvánka na 20. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 29.06.2022 1656453600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 29.06.2022 1656453600
Výberové konania: na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy Spišský Hrušov, Spišský Hrušov č. 217, 053 63 Spišský Hrušov 28.06.2022 19.07.2022 1656367200
Zápisnica z MsZ - 29. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2022 28.06.2022 1656367200
Oznámenia Okresného úradu: O ZVEREJNENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021“ 27.06.2022 12.07.2022 1656280800
Pozvánka na MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2022 22.06.2022 1655848800
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd: "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra" 22.06.2022 07.07.2022 1655848800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 20.06.2022 05.07.2022 1655676000
Rozhodnutie predsedu NRSR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 16.06.2022 1655330400
Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2021 13.06.2022 28.06.2022 1655071200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 01.06.2022 1654034400

Napísali o nás