V našom meste

Wall Jazz fest

28.mája 2022 Čítať ďalej...

Mesto Spišské Vlachy Vás srdečne pozýva na koncert Petra Lipu & Band.
Viac na plagáte.


Jazzový festival

27.-29.mája 2022 Čítať ďalej...

Mesto Spišské Vlachy Vás srdečne pozýva na Jazzový festival.
Viac na plagáte.


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Pozvánka na MsZ - 29. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2022 24.05.2022 1653343200
Oznámenia Stavebného úradu: kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou: „Obnova bytového domu 9. mája 20 Spišské Vlachy“ 24.05.2022 08.06.2022 1653343200
Oznámenia Okresného úradu: o začatí spojeného vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: "Kanalizácia a ČOV 5000 EO v obci Žehra" 24.05.2022 08.06.2022 1653343200
Komisia Finančná - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.05.2022 1653256800
Obchodná verejná súťaž: na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v Kultúrnom dome na Hviezdoslavovej ul. č. 286/36 v Spišských Vlachoch 16.05.2022 31.05.2022 1652652000
Uznesenia z MsZ - 28. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.05.2022 13.05.2022 1652392800
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 11.05.2022 1652220000
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 10.05.2022 1652133600
VZN 0/2022 - Štatút rekreačnej oblasti Za horou 04.05.2022 19.05.2022 1651615200
Oznámenia samosprávy: Zverejnenie údajov o komunálnom odpade mesta Spišské Vlachy za rok 2021 29.03.2022 31.05.2022 1648504800

Napísali o nás