V našom meste

Príhovor ku dňu učiteľov

Vážené pani učiteľky, páni učitelia, pedagogickí pracovníci.
Priestory spoločenskej sály nášho kultúrneho domu, kde sme sa každoročne stretávali pri príležitosti vášho sviatku dňa učiteľov sú prázdne. Život zo škôl sa presunul do domácností a kultúrno-spoločenské podujatia sú pozastavené.
Dovoľte mi, aby som sa Vám dnes prihovoril a prejavil vďaku za všetko, čo pre výučbu našich detí a mládeže robíte.


175. výročie úmrtia Pavla Vásárhelyiho

do odvolania Príloha

Viac v prílohe.


Úradná tabuľa


Napísali o nás