V našom meste

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému: Milan Rastislav Štefánik

do odvolania Príloha

Viac v prílohe.


Pozvánka na slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia úmrtia gen. M. R. Štefánika

4.5.2019 Príloha

Viac v prílohe.


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Verejná vyhláška: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie 24.04.2019 15.05.2019 1556056800
Verejná vyhláška: Oznámenie o strategickom dokumente: Zmeny a doplnky č. 3 UP mesta Spišské Podhradie 24.04.2019 09.05.2019 1556056800
Verejná vyhláška: Oznámenie o strategickom dokumente: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja 24.04.2019 09.05.2019 1556056800
VZN 1/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 - schválený 18.04.2019 03.05.2019 1555538400
Informácia o začatí konania 17.04.2019 29.04.2019 1555452000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.04.2019 30.04.2019 1555279200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.04.2019 30.04.2019 1555279200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.04.2019 30.04.2019 1555279200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.04.2019 1555279200
Uznesenia z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.04.2019 15.04.2019 1555279200
Komisia Finančná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.04.2019 1554415200
Oznámenie - Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do Európskeho parlamentu 05.04.2019 1554415200
Jarné upratovanie v meste Spišské Vlachy 05.04.2019 1554415200
Verejná vyhláška: Oznámenie - Názov stavby: Rekonštrukcia V110 kV č. 6714, 6785 Danišovce-ES Rudňany - Kaľava 02.04.2019 02.05.2019 1554156000
Ochrana lesov pred požiarmi 28.03.2019 1553727600
Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 26.03.2019 1553554800
Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, volebné komisie a kandidátov 15.03.2019 1552604400
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 25.02.2019 1551049200
Informácia pre občana iného členského štátu Európskej únie 07.02.2019 1549494000
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 04.02.2019 1549234800
Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu 04.02.2019 1549234800

Napísali o nás