V našom meste

CVČ - výtvarná súťaž pod názvom: Krehká krása kraslíc a jarná paleta nápadov

do odvolania Príloha

Viac v prílohe.


Triedením a recykláciou skla šetríme prírodné zdroje

Viac v prílohe.


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 26.02.2020 1582671600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2020 1582066800
Oznámenie o návrhu strategického dokumentu: „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ 10.02.2020 1581289200
Informácie k projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy 07.02.2020 1581030000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 07.01.2020 1578351600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 07.01.2020 1578351600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 07.01.2020 1578351600
Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR 10.12.2019 1575932400
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 29.11.2019 1574982000
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 13.11.2019 1573599600
Informácia pre voliča k voľbám do NR SR 2020 13.11.2019 1573599600

Napísali o nás