VZN archív

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od Typ timestamp
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 13.03.2018 29.03.2018 27.08.2018 VZN platné školský úrad 1520895600
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 07.03.2017 22.03.2017 03.05.2017 VZN platné školský úrad 1488841200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 07.03.2017 22.03.2017 25.03.2017 VZN návrhy školský úrad 1488841200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 27.09.2016 27.10.2016 27.11.2016 VZN platné školský úrad 1474927200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 27.09.2016 27.10.2016 27.11.2016 VZN návrhy školský úrad 1474927200
VZN 1/2013 - prílohy č. 1, 2, 3 27.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 VZN platné školský úrad 1427410800
VZN 0/2015 - návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území mesta Spišské Vlachy 04.03.2015 04.04.2015 04.05.2015 mesto 1425423600
VZN 3/2009 - dodatok č. 5 26.07.2012 26.08.2012 04.09.2012 šk. úrad 1343253600
VZN 3/2009 - návrh dodatok č. 5 26.07.2012 26.08.2012 05.09.2012 šk. úrad 1343253600
VZN 3/2009 - dodatok č. 4 14.07.2011 14.08.2011 06.09.2011 šk. úrad 1310594400
VZN 4/2011 - o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 15.04.2011 25.04.2011 04.05.2011 soc. oddelenie 1302818400
VZN 1/2011 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 30.03.2011 10.04.2011 14.04.2011 šk. úrad 1301436000
VZN 1/2011 - návrh príloha č. 1, 2 29.03.2011 29.04.2011 30.04.2011 šk. úrad 1301349600
VZN 2/2011 - o opatrovateľskej službe 14.02.2011 14.03.2011 30.03.2011 soc. oddelenie 1297638000
VZN 3/2009 - dodatok č. 3 12.07.2010 01.08.2010 11.08.2010 šk. úrad 1278885600
VZN 1/2010 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 23.11.2009 30.11.2009 08.12.2009 šk. úrad 1258930800
VZN 3/2009 - dodatok č. 2 23.11.2009 01.12.2009 08.12.2009 šk. úrad 1258930800
VZN 1/2009 - dodatok č. 1 20.11.2009 20.12.2009 31.12.2009 mesto 1258671600
VZN 3/2009 - dodatok č. 1 28.09.2009 03.10.2009 13.10.2009 šk. úrad 1254088800
VZN 3/2009 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 28.07.2009 08.08.2009 11.08.2009 šk. úrad 1248732000
VZN 3/2008 - návrh dodatok č. 2 12.03.2009 12.04.2009 12.05.2009 šk. úrad 1236812400
VZN 3/2008 - dodatok č. 1 10.12.2008 20.12.2008 29.12.2008 šk. úrad 1228863600
VZN 1/2009 - dodatok č. 2 24.11.2008 24.12.2008 31.12.2008 mesto 1227481200
VZN 1/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 24.11.2008 24.12.2008 31.12.2008 mesto 1227481200
VZN 1/2008 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišské Vlachy 23.11.2008 23.12.2008 31.12.2008 mesto 1227394800
VZN 3/2008 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 01.08.2008 20.08.2008 26.08.2008 šk. úrad 1217541600