VZN návrhy

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od Typ timestamp
VZN 1/2019 - Návrh VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO - pdonikateľom na území mesta Spišské Vlachy 26.03.2019 05.04.2019 18.04.2019 mesto 1553554800
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 20.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 šk. úrad 1553036400
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školsk. zariadení 12.10.2018 27.10.2018 02.11.2018 šk. úrad 1539295200
VZN 1/2018 - Návrh VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 13.09.2018 24.09.2018 17.10.2018 mesto 1536789600
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2 , 3 k VZN č. 1/2013 19.02.2018 06.03.2018 26.03.2018 šk. úrad 1518994800
VZN 4/2013 - Návrh doplnku č. 3 k VZN č. 4/2013 16.02.2018 05.03.2018 26.03.2018 soc. oddelenie 1518735600
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 24.01.2017 24.02.2017 24.03.2017 šk. úrad 1485212400
VZN 2/2016 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 12.02.2016 12.03.2016 12.04.2016 šk. úrad 1455231600
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 13.01.2016 13.02.2016 13.03.2016 šk. úrad 1452639600
VZN 4/2013 - doplnok č. 2 28.08.2015 28.09.2015 28.10.2015 soc. oddelenie 1440712800
VZN 4/2015 - o určenie mesač.príspevku 27.05.2015 27.06.2015 27.07.2015 šk. úrad 1432677600
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 04.03.2015 04.04.2015 04.05.2015 šk. úrad 1425423600
VZN 4/2013 - doplnok č. 1 31.07.2014 31.08.2014 17.09.2014 soc. oddelenie 1406757600
VZN 4/2013 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 06.11.2013 06.12.2013 31.12.2013 soc. oddelenie 1383692400
VZN 4/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 18.04.2013 18.05.2013 18.06.2013 šk. úrad 1366236000
VZN 3/2013 - o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta 12.04.2013 12.05.2013 12.06.2013 šk. úrad 1365717600
VZN 2/2012 - o poplatku v meste Spišské Vlachy 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012 mesto 1353020400
VZN 2/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012 šk. úrad 1353020400
VZN 1/2012 - o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012 mesto 1353020400