Iné zmluvy

Zverejnené Dodávateľ Predmet Objednávateľ timestamp
11.04.2019 SatelCar, s.r.o., Valová 16, 921 01 Piešťany Zmluva o poskytovanie služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1554933600
28.03.2019 AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1553727600
19.03.2019 Galéria Nedbalka, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1552950000
01.03.2019 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1551394800
01.03.2019 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš Mandátna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1551394800
21.02.2019 Arland s.r.o., Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo č. 01/ 2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1550703600
11.02.2019 AIP projekt, s.r.o., Letná 10, 040 01 Košice Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1549839600
11.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1547161200
11.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1547161200
11.01.2019 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1547161200
11.01.2019 INPRO Poprad, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1547161200
28.12.2018 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností č. 15/2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1545951600
28.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodatok č. 4 k zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1545951600
20.12.2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1545260400
20.12.2018 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1545260400
20.12.2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1545260400
13.12.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie CVČ, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves 1544655600
13.12.2018 Metodickoi-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1544655600
13.12.2018 Ing. Ladislav Novotný, 9. mája 21, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1544655600
13.12.2018 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Rámcová zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1544655600
04.12.2018 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1543878000
21.11.2018 RNDr. Matej Masný, PhD., Krížna 6, 976 13 Slovenská Ľupča Autorská zmluva o vytvorení diela Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1542754800
21.11.2018 Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí podpory Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1542754800
21.11.2018 Nova Traning, s.r.o., Popradská 86, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 3/2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1542754800
21.11.2018 Ing. Jaroslava Glosová, Sibírska 25, 080 01 Prešov Zmluva o dielo č. 2018/01 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1542754800
07.11.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2018 Motocross, Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy 1541545200
07.11.2018 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1541545200
06.11.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2018 ŠKST, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy 1541458800
06.11.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2018 Spišský lukostrelecký klub, Štúrová 30, 053 61 Spišské Vlachy 1541458800
06.11.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2018 Slovenský zväz chovateľov, Mlynská 38, 053 61 Spišské Vlachy 1541458800
06.11.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2018 OZ Dychová hudba Vlašanka, Hviezdoslavova 36, 053 61 Spišské Vlachy 1541458800
26.10.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o zverejní do nehnuteľného majetku Mesta Spišské Vlachy do správy Základná škola, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 1540504800
01.10.2018 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotádcie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1538344800
25.09.2018 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Mižigár Rastislav 1537826400
25.09.2018 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Mižigár Ladislav 1537826400
25.09.2018 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Horváthová Margita 1537826400
25.09.2018 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Mižigárová Lýdia 1537826400
13.08.2018 MADE, s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1534111200
27.07.2018 Stabilita DDS, a.s., Bačíková 5, 040 01 Košice Zamestnávateľská zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1532642400
25.07.2018 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1532469600
19.07.2018 Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava Zamestnávateľská zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1531951200
11.07.2018 AXA, dds, a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava Zamestnávateľská zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1531260000
11.07.2018 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1531260000
11.07.2018 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1531260000
25.06.2018 SatelCar, s.r.o., Valová 16, 921 01 Piešťany Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1529877600
21.06.2018 Ing. Pavel Peschl, 900 91 Limbach Zmluva o verejnej produkcii Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1529532000
21.06.2018 Róbert Mrva, 926 01 Sereď Zmluva o verejnej produkcii Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1529532000
21.06.2018 Igor Fekete, 811 05 Bratislava Zmluva o verejnej produkcii Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1529532000
11.06.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o umeleckom hosťovaní Spišského divadla Spišské divadlo SNV, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves 1528668000
05.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva č. ZO/2018Z8537 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1528149600
28.05.2018 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 0011 Žilina Zmluva o grantovom účte Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1527458400
24.05.2018 BOZPPO Regina Maliňáková, Rázusová 292/6, 052 01 Sp.Nová Ves Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a OPP Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1527112800
22.05.2018 HOLDING, a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1526940000
15.05.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1526335200
07.05.2018 DPO, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1525644000
30.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 OZ Dychová hudba Vlašanka, 053 61 Spišské Vlachy 1525039200
30.04.2018 OPEN DOOR, s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 92701 Šaľa Zmluva o službách Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1525039200
18.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 ŠKST, Anton Gurčík, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy 1524002400
18.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 Slovenský zväz chovateľov, Emil Gurčík, Mlynská 38, 053 61 Spišské Vlachy 1524002400
18.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2018 Spišský lukostrelecký klub, Peter Michlík, Štúrova 30, 053 61 Spišské Vlachy 1524002400
18.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 Motocross club, Pavol Kičin, Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy 1524002400
04.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie 2018 - MŠK Tatran MŠK Tatran, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy 1522792800
03.04.2018 CinemArt SK, s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1522706400
13.03.2018 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o systémovom zbere triedeného odpadu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1520895600
12.03.2018 NN Tatry Sympatia, DSS, a.s., Jesenského 4/C, Bratislava Zamestnávateľská zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1520809200
13.02.2018 VSE, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny - Mlynská 1 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1518476400
07.02.2018 ita agentúra, s.r.o., Čajakova 13, 81105 Bratislava Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1517958000
07.02.2018 Centrum voľného času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1517958000
31.01.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Memorandum o spolupráci Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Trnavská cesta 7, Bratislava - Ružinov 1517353200
25.01.2018 Ekover, s.r.o., SNP34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO na rok 2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1516834800
24.01.2018 Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1516748400
23.01.2018 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1516662000
23.01.2018 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1516662000
03.01.2018 Bontonfilm a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1514934000
29.12.2017 BC Torsion, s.r.o.,Štverník 662, Brezová pod Bradlom Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1514502000
21.12.2017 Ekover, s.r.o., SNP34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012 - POH Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1513810800
19.12.2017 VOCE, s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1513638000
14.12.2017 ĽH Gregovci, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1513206000
06.12.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 1512514800
14.11.2017 Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 08 Bratislava Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1510614000
07.11.2017 Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1510009200
17.10.2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1508191200
17.10.2017 Zahuraci, Martin Macejko, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1508191200
17.10.2017 Obec Slatvina Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1508191200
16.10.2017 Ing. arch. Adriana Klingová, Levoča Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1508104800
05.10.2017 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci - opatrovateľská služba Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1507154400
29.09.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Hincovce č. 28 1506636000
29.09.2017 Impresario, František Tomčík, Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1506636000
18.09.2017 Wolimex, s.r.o., 085 01 Bardejov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1505685600
14.09.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní ĽH Gregovci, 053 61 Spišské Vlachy 1505340000
14.09.2017 Impresario, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1505340000
28.08.2017 Ing. Ján Kunák, Stará Ľubovňa Mandátna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1503871200
28.08.2017 Hasma, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1503871200
26.08.2017 Mr.Celec - Saxophone Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1503698400
09.08.2017 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - Jarná 5 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1502229600
09.08.2017 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - SNP 19 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1502229600
09.08.2017 Timotej Zavacký, Markušovce Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1502229600
09.08.2017 AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1502229600
09.08.2017 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1502229600
09.08.2017 Prima banka, a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1502229600
09.08.2017 Prima banka, a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok č. 4 k Zmluve o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1502229600
25.07.2017 Peter Gonda, Petra Žihalová, Bystrany Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1500933600
25.07.2017 Ľubomír Fifik, Žaneta Fifiková, Spišské Vlachy Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1500933600
11.07.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1499724000
04.07.2017 DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1499119200
04.07.2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o poskytnutí peňažného daru Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1499119200
20.06.2017 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1497909600
11.05.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Slatvina č. 63, Slatvina 1494453600
04.04.2017 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody Mižigár Ladislav, Žehra 178 1491256800
22.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Motocross klub, Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy 1490137200
14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 MŠK Tatran, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy 1489446000
14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13, 05361 Spišské Vlachy 1489446000
14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Tenisovo-hokejový klub, Kostolná 15, 053 61 Spišské Vlachy 1489446000
14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Spišský lukostrelecký klub, Štúrova 30, Spišské Vlachy 1489446000
27.02.2017 Ing. arch. Martin Jaško, Letná 49, Spišská Nová Ves Zmluva o dielo č. 01/2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1488150000
08.02.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1486508400
04.01.2017 Hlasy, s.r.o., Kremnická 2009/26, Bratislava Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1483484400
28.12.2016 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1482879600
28.12.2016 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. 15/2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1482879600
21.12.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1482274800
20.12.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Slovenský odborový zväz verejnej správy, SNP 34, Spišské Vlachy 1482188400
13.12.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1481583600
05.12.2016 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1480892400
29.11.2016 CVČ Adam, Levočská 14, Spišská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1480374000
29.11.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Kolinovce, Kolinovce 129 1480374000
18.11.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1479423600
18.11.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1479423600
09.11.2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1478646000
09.11.2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1478646000
09.11.2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1478646000
07.11.2016 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1478473200
26.10.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Spišský lukostrelecký klub, Štúrova 30, Spišské Vlachy 1477432800
19.10.2016 DataCentrum, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM o budúcej spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1476828000
11.10.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Motocross klub, Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy 1476136800
07.10.2016 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B,Bratislava Zmluva o systémovom zbere triedeného odpadu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1475791200
07.10.2016 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1475791200
21.09.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1474408800
12.09.2016 OZ Musica Nobilis, Prievozská 32, 821 05 Bratislava Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii XXI. ročníka MUSICA NOBILIS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1473631200
07.09.2016 Semenár, a.s. v konkurze, Jarná 18, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1473199200
25.08.2016 Martin Macejko, 9.mája 29, Spišské Vlachy Dohoda o spolupráci Zahurácky táborák 2016 Mesto Spišské Vlachy 1472076000
25.08.2016 Martin Babik, Humenská 27, Košice Zmluva o účinkovaní Zahurácky táborák 2016 Mesto Spišské Vlachy 1472076000
25.08.2016 Jozef Čurilla, Sládkovičova 7, Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Zahurácky táborák 2016 Mesto Spišské Vlachy 1472076000
15.08.2016 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B,Bratislava Zmluva o systémovom zbere triedeného odpadu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1471212000
03.08.2016 Jozef Lazor, 053 61 Spišské Vlachy Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1470175200
02.08.2016 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1470088800
08.07.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Tenisovo-hokejový klub, Kostolná 15, 053 61 Spišské Vlachy 1467928800
30.06.2016 AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1467237600
17.06.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13, 05361 Spišské Vlachy 1466114400
30.05.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1464559200
30.05.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1464559200
24.05.2016 Peter Kroščen Zmluva o zriadení predkupného práva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1464040800
18.05.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 MŠK Tatran, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy 1463522400
17.05.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1463436000
13.05.2016 Slovgram, Jakubovo námestie 14, Bratislava Zmluva č. 1610049 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1463090400
09.05.2016 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1462744800
04.05.2016 Nadácia Jozefa Salaja, Trnavská cesta 7, Bratislava -Ružinov Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1462312800
27.04.2016 AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1461708000
21.04.2016 Dôvera, ZP, a.s., Einsteinova 25, Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1461189600
13.04.2016 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1460498400
13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - Hviezdoslavova Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1460498400
13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - Mlynská Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1460498400
13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - SNP 34 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1460498400
13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - Zahura Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1460498400
13.04.2016 Ing. Pavol Gubka, Vajanského 15, Spišská Nová Ves Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1460498400
05.04.2016 Hasma, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459807200
31.03.2016 DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459375200
24.03.2016 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1458774000
11.03.2016 Ekospiš, združenie obcí, Maurerova 51, Krompachy Zmluva o založenia združenia obcí EKOSPIŠ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1457650800
28.01.2016 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1453935600
14.01.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kolektívna zmluva Slovenský odborový zväz verejnej správy, SNP 34, Spišské Vlachy 1452726000
08.01.2016 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. 15/16 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1452207600
29.12.2015 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1451343600
29.12.2015 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1451343600
29.12.2015 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1451343600
16.12.2015 SEZ Krompachy a. s. Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1450220400
16.12.2015 Zinkoza a. s. Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1450220400
09.12.2015 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Gabriel Mižigár, Za Mestom 14, Dobrá Voľa, Spišské Vlachy 1449615600
09.12.2015 JUDr. Marián Rušin, Phd.. Slovinská 4, 053 42 Krompachy Zmluva o poskytovaní právnych služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1449615600
04.12.2015 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - prívesný vozík Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1449183600
04.12.2015 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - SNP 19 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1449183600
27.11.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Slatvina č. 63, Slatvina 1448578800
26.11.2015 CVČ Adam, Levočská 14, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1448492400
19.11.2015 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1447887600
03.11.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2015 MŠK Tatran-FO, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy 1446505200
29.10.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 1 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1446073200
08.10.2015 Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 1 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1444255200
24.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, Krompachy 1443045600
07.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Oľšavka č. 39, Oľšavka 1441576800
03.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Bystrany č. 121, Bystrany 1441231200
03.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Vojkovce č. 37, Vojkovce 1441231200
31.08.2015 BG Korpus, Letecká 426, Milovice, ČR Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1440972000
28.08.2015 Zahuráci, Martin Macejko, 9. mája 29, Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1440712800
28.08.2015 Bumerang, Martin Babík, Humenská 27, Košice Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1440712800
25.08.2015 Ing. Peter Gerši GCTECH, Jilemnického 6, 91101 Trenčín Kúpna zmluva - kancelársky papier Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1440453600
25.08.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1440453600
08.07.2015 Iveta Sokolová OPTIMA, Tokajícka 4, Košice-Dargovských hrdinov Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1436306400
02.07.2015 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1435788000
22.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 3/2015 Spišský lukostrelecký klub, Štúrova 30, Spišské Vlachy 1434924000
17.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 4/2015 DHZ, Mlynská 1, Spišské Vlachy 1434492000
12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 1/2015 Športový kub stolného tenisu, Fabiniho 13, Spišské Vlachy 1434060000
12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 2/2015 Motocross club, Vajanského 13, Spišské Vlachy 1434060000
12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 5/2015 MŠK Tatran, Hornádska 49, Spišské Vlachy 1434060000
12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 6/2015 THK, Kostolná 15, Spišské Vlachy 1434060000
11.06.2015 LUMA-SK, s.r.o,, Dolná tižina 221, 013 04 Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1433973600
10.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Kolinovce, Kolinovce č. 129 1433887200
02.06.2015 Implementačná agentúra, Špitálska 25, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci - opatrovateľská služba Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1433196000
22.05.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Slatvina, Slatvina č. 63 1432245600
15.05.2015 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1431640800
30.04.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok k zmluve Materská škola, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy 1430344800
20.04.2015 Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1429480800
17.04.2015 Mesto Krompachy, Námestie Slobody 1, Krompachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1429221600
10.03.2015 Ekover, s.r.o., SNP 34 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1425942000
03.03.2015 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1425337200
02.03.2015 Lukáš Želinský, Zlatý Klas, Hviezdoslavova 5 Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní stravy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1425250800
27.02.2015 Komunálna poistovňa, Štefánikova 17, Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1424991600
27.02.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka Materská škola, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy 1424991600
23.02.2015 NZZ - MUDr. Stanislav Lazor, Hviezdoslavova 43, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1424646000
13.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci Základná škola, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 1423782000
13.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o vzájomnej spolupráci Základná škola, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 1423782000
13.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o vzájomnej spolupráci Základná škola, SNP 13, 053 61 Spišské Vlachy 1423782000
04.11.2014 Európsky sociálny fond, IA pre OP, Špitálska 25, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci POS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1415055600
30.09.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2014 Motocross club, Vajanského 13 Spišské Vlachy 1412028000
29.09.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2014 THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy 1411941600
26.09.2014 Slovenská národná knižnica, J. C. Hronského 1, Martin Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1411682400
26.08.2014 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1409004000
07.08.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Dychová hudba Vlašanka, o. z., Spišské Vlachy 1407362400
07.08.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Spišský lukostrelecký klub, Štúrová 30, Spišské Vlachy 1407362400
30.07.2014 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností č. 15/2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1406671200
10.07.2014 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Bratislava-Ružinov Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1404943200
10.07.2014 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Bratislava-Ružinov Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1404943200
10.07.2014 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Bratislava-Ružinov Zmluva o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1404943200
03.07.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy 1404338400
27.06.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Motocross club, Vajanského 13 Spišské Vlachy 1403820000
16.06.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13 Spišské Vlachy 1402869600
04.06.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy 1401832800
26.05.2014 Komunálna poisťovňa, Štefanikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1401055200
19.05.2014 Implementačná agentúra, Špitálska 25, Bratislava Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1400450400
14.05.2014 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve - URBIS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1400018400
14.05.2014 Mestské lesy a majetky, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1400018400
12.05.2014 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1399845600
29.04.2014 Viera Želinská, Reštaurácia Zlatý Klas, Hviezdoslavova 5, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní stravy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1398722400
03.04.2014 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Holub Július, Žehra 171 1396476000
19.03.2014 Slovak Telecom , Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1395183600
03.03.2014 Lucia Galušková, Reštaurácia NOVA, Hornádska 44, Spišské Vlachy Zmluva o zabezpečení závodného stravovania Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1393801200
03.03.2014 Obec Margecany, Obchodná 7, Margecany Dodatok č. 2 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1393801200
31.01.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o výpožičke Obec Margecany, Obchodná 7, Margecany 1391122800
31.01.2014 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO na rok 2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1391122800
29.01.2014 VSE, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodatok "Zľava" k Zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1390950000
21.01.2014 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, Martin Zmluva o výpožičke - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1390258800
21.01.2014 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1390258800
20.01.2014 AV Audit , s.r.o., Karpatská 16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1390172400
20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13 Spišské Vlachy 1387494000
20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy 1387494000
20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie Motocross club, Vajanského 13 Spišské Vlachy 1387494000
20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy 1387494000
26.11.2013 Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - oprava cestnej infraštruktúry Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1385420400
28.10.2013 Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Zmluva o dielo - Oprava cestnej infraštruktúry ul. Jilemnického Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1382914800
21.10.2013 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy, Dodatok č. 1 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1382306400
16.10.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy 1381874400
23.09.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy Zámenná zmluva Ernest Čurilla, Hlavná 13, 053 42 Krompachy 1379887200
10.09.2013 Obec Slatvina 63, 05361 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy 1378764000
10.09.2013 Obec Vojkovce č. 37 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy 1378764000
10.09.2013 Obec Kaľava 63, 05342 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy 1378764000
10.09.2013 Obec Bystrany č. 121, 053 62 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy 1378764000
10.09.2013 Obec Hincovce č. 28, 053 63 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy 1378764000
10.09.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Emília Pokutová, Žehra 178 1378764000
16.08.2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1376604000
30.07.2013 Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 44/2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1375135200
08.07.2013 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1373234400
02.07.2013 InterDebit, s.r.o., Budatínska 12, Bratislava Mandántna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1372716000
28.06.2013 Obec Oľšavka 39, Oľšavka Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1372370400
28.05.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie Motocross club Spišské Vlachy,Vajanského 13 1369692000
23.05.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy 1369260000
26.04.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov Obec Slatvina, č. 63 1366927200
19.04.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy 1366322400
28.03.2013 Mesto Spišské Vlachy Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. Z2214012054401 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1364425200
27.03.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13, Spišské Vlachy 1364338800
12.03.2013 Made, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1363042800
06.02.2013 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k ročnej zmluve Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1360105200
04.02.2013 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Spišská Nová Ves Zmuva o poskytovaní audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1359932400
30.01.2013 Ekover, Spišské Vlachy Rámcová zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1359500400
30.01.2013 VSD, a.s., Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - SNP 19 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1359500400
30.01.2013 Ekover, Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, vývoze KO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1359500400
28.01.2013 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1359327600
31.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o nájme hrobového miesta Jarmila Kaletová 1356908400
18.12.2012 Strabag, Košice Dodatok č. 1 k ZoD - Regenerácia okolia kruhovej križovatky Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1355785200
18.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Dodatok č. 2 k ZoD č. 1/2010 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1355785200
17.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Dodatok k zmluve o zverení nehnuteľného majetku do správy MŠ MŠ, Spišské Vlachy 1355698800
13.12.2012 Inštitút hokejových štúdií Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy 1355353200
11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2012 o poskytnutí dotácie Tenisovo-hokejový klub, Spišské Vlachy 1355180400
23.11.2012 VSD, a.s., Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1353625200
21.11.2012 O2 Télefonica, Bratislava Rámcová zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1353452400
21.11.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o úprave práv pri užívaní poľovníckeho revíru Slovenský poľovnícky zväz 1353452400
21.11.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Zahradníková 1353452400
20.11.2012 Made, s.r.o., Banská Bystrica Licenčná zmluva k programu URBIS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1353366000
14.11.2012 Ing. Pavel Mathé - Sorbus, Banská Bystrica Dodatok k zmluve o dielo č. 8/2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1352847600
07.11.2012 Ústav informácií a prognóz školstva Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1352242800
29.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie MŠK Tatran Spišské Vlachy 1351465200
29.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Karol Gurčík 1351465200
25.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2012 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Spišské Vlachy 1351116000
23.10.2012 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy Mesto Spišské Vlachy 1350943200
22.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie Motocross club, Vajanského 13, Spišské Vlachy 1350856800
08.10.2012 Ekover, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní služieb - POH Mesto Spišské Vlachy 1349647200
05.10.2012 Ekover, Spišské Vlachy Zmluva o dielo č. 5/2012 Mesto Spišské Vlachy 1349388000
14.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Zmluva o dodávke plynu Mesto Spišské Vlachy 1344895200
14.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o dodávke plynu Mesto Spišské Vlachy 1344895200
12.07.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie MŠK Tatran Spišské Vlachy 1342044000
12.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy 1342044000
06.07.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o postúpení užívania poľovníckych pozemkov Slovenský zväz poľovníkov 1341525600
03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice poistné - uchádzači o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy 1341266400
27.06.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2012 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu 1340748000
26.06.2012 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o úvere č. 18/035/03 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1340661600
26.06.2012 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 18/004/12 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1340661600
20.06.2012 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1340143200
12.04.2012 Ministerstvo kultúry SR, Bratislava Dotácia na nákup knižného fondu Mesto Spišské Vlachy 1334181600
28.02.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Dodatok č. 01/2012 k zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Vlachy 1330383600
22.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Dodatok ku Komisionárskej zmluve Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1329865200
21.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Komisonárska zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1329778800
20.01.2012 Slovenský vodohospodársky podnik Nájomná zmluva - Dreľušský potok Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1327014000
16.01.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Zmluva o dielo na rok 2012 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1326668400
16.01.2012 Prospect, Nové Zámky Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1326668400
30.12.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Balogová 1325199600
30.12.2011 Orange, Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení Mesto Spišské Vlachy 1325199600
30.12.2011 Ing. Katarína Koporová, Košice Mandátna zmluva Mesto Spišské Vlachy 1325199600
29.12.2011 O2 Télefonica, Bratislava Rámcová zmluva Mesto Spišské Vlachy 1325113200
19.12.2011 Domov Dôchodcov, Spišská Nová Ves Zmluva o sociálnej službe Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1324249200
19.12.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Dodatok č. 1 o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Spišské Vlachy 1324249200
13.12.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 o NFP Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1323730800
30.11.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Anna Proksová 1322607600
22.11.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Jozef Bosák 1321916400
21.11.2011 Mestské lesy a majetky, s.r.o., Spišské Vlachy Nájomná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1321830000
16.11.2011 Ing. Pavel Mathé - SORBUS, Banská Bystrica Zmluva o dielo - Galmuská tisina Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1321398000
10.11.2011 Košický samosprávny kraj, Košice Nájomná zmluva č. 20/2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1320879600
31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Anton Dunka 1320015600
31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Jozef Horváth 1320015600
31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Jozef Mižigár 1320015600
31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Ladislav Mižigár 1320015600
31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Marek Mižigár 1320015600
31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Emília Mižigárová 1320015600
31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Jozef Pokuta 1320015600
21.10.2011 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Darovacia zmluva o prevode hnuteľného majetku štátu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1319148000
10.10.2011 CBS, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo - maľovaná mapa Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1318197600
28.09.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1317160800
12.09.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Mestské lesy a majetky, Spišské Vlachy 1315778400
12.09.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov SOOF, Peter Jenčík, Krompachy 1315778400
02.09.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy-Požiarná zbrojnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1314914400
23.08.2011 OZ Musica Nobilis, Bratislava Medzinárodný koncert 13.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1314050400
10.08.2011 Dexia Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok č. 2 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1312927200
10.08.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1312927200
10.08.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1312927200
09.08.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ján Sater 1312840800
09.08.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Saterová 1312840800
04.08.2011 P.N.P., a.s., Spišské Vlachy Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1312408800
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Borodáčová 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Alžbeta Bandžuchová 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ladislav Tkáč 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Anna Čurillová 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Šarišská 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ružena Štiberová 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Jozef Virgil Krcho 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ing. Ján Palenčár 1309989600
07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Palenčárová 1309989600
30.06.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1309384800
30.06.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Žilina Zmluva o dielo- Kanalizácia Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1309384800
09.06.2011 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina Zmluva o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1307570400
09.06.2011 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok 1, Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1307570400
06.06.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta MOTOCROSS CLUB, Spišské Vlachy 1307311200
01.06.2011 RNDr. Eleonóra Weissová, Poprad Mandátna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1306879200
31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Mikuláš Sakmár 1306792800
31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Cecília Sakmárová 1306792800
31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Mária Janošová 1306792800
31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Božena Olekšáková 1306792800
31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Anna Tomašková 1306792800
31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Rudolf Tomajko 1306792800
31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Mária Haniščáková 1306792800
30.05.2011 Slovenská katolícka charita, Ľubica Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1306706400
23.05.2011 Ing. arch. Ján Pastiran Zmluva o dielo- vyhotovenie zmien a doplnkov ÚPN Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1306101600
20.05.2011 Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 Zmluva o poskytovaní stravy seniorom Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1305842400
20.05.2011 Stanislav Želinský- Reštarácia Zlatý Klas Zmluva o poskytovaní stravy seniorom Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1305842400
20.05.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistenie sociálnych služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1305842400
20.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2011 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Spišské Vlachy 1305842400
19.05.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1305756000
18.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytnutie dotácie MŠK Tatran, Spišské Vlachy 1305669600
16.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytnutie dotácie Športový klub stolného tenisu, Spišské Vlachy 1305496800
11.05.2011 QBE poisťovňa, Košice Poistená činnosť poistenej skupiny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1305064800
10.05.2011 Lípa Slovakia, s.r.o., Brezno Montáž fotorelé ASPON Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1304978400
13.04.2011 Krajský úrad ŽP Poskytnutie finančných prostriedkov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1302645600
13.04.2011 AGROCONSULT, s.r.o.,Nové Zámky VO- Kanalizácia a ČOV Sp.Vlachy-1.etapa Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1302645600
13.04.2011 Domov Dôchodcov, n.o., Nálepkovo Poskytovanie sociálnej služby EON Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1302645600
11.04.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Oprava narušeného spev. povrchu Vajanského ul. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1302472800
11.04.2011 EVIS-A, s.r.o., Banská Bystrica ZoD- Kanalizácia a ČOV Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1302472800
11.04.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Poskytnutie nenávratného FP Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1302472800
01.04.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Technik PO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1301608800
01.04.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Autorizovaný bezpečnostný technik Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1301608800
01.04.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Regenerácia okolia kruhovej križovatky Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1301608800
01.03.2011 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Sp. Nová Ves Audit Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1298934000
17.02.2011 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo podľa potreby Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1297897200
16.02.2011 Ing. František Stanislav, Danišovce 153 Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1297810800
04.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Úrazové poistenie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1296774000
20.01.2011 Dominik Mojžiš, Košice Vypracovanie žiadostí o platbu k projektu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1295478000
20.01.2011 Ing.arch. Alexander Lami, Košice Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Regenerácia okolia kruh.križovatky Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy 1295478000
10.01.2011 Brantner Krompachy s. r. o. Zabezpečenie odpadového hospodárstva Mesto Spišské Vlachy 1294614000
10.01.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Lukáš Uličný 1294614000